STYLE Interim is gespecialiseerd in het leiden, faciliteren of begeleiden van projecten. Projecten hebben een sterke IT en business component.

STYLE Interim treedt in uw project op als:

  • Programmanager of projectleider
  • Scrum Master of Product Owner
  • Business Consultant

STYLE Interim’s wijze van werken:

  • Open minded en vertrouwd
  • Verbinden van mensen en omgeving
  • Lead nemen – richting geven
  • Resultaat en kwaliteit
  • Ruimte geven en aanspreken
  • Enthousiasmeert en gaat de interactie aan

Op welke wijze u projecten ook aanpakt, STYLE Interim helpt u met het realiseren ervan!